Σκοπός της εταιρείας Intelligent Machines είναι ο σχεδιασμός λύσεων, που θα αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια δημιουργικών εταιρειών και ανθρώπων, που επιθυμούν κατανοήσουν τον κόσμο καλύτερα, ώστε τελικά να καταφέρουν να τον αλλάξουν.

Τα μη επανδρώμενα συστήματα και τα δίκτυα αισθητήρων της iMachines προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Ελαχιστοποιώντας τον ανθρώπινο παράγοντα, με σκοπό:

 • Τη μείωση του κόστους
 • Την εξάλειψη των λαθών
 • Την γρήγορη εφαρμογή
 • Την ελαχιστοκοποίηση του κινδύνου
 • Την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα του χρόνου ή των συνθηκών λειτουργίας
  H Intelligent Machines προσπαθεί να λύσει προβλήματα αντικαθιστώντας υπάρχουσες λύσεις με νέες τεχνολογίες, που συνδυάζουν μη επανδρωμένα συστήματα, εξειδικευμένους αισθητήρες και λογισμικό. Τα επανδρωμένα οχήματα εκτός από υπηρεσίες μετρήσεων και επιθεωρήσεων, μπορούν να προσφέρουν και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, εφόσον απαιτείτε.Τα μη επανδρωμένα συστήματα αποτελούν «πλατφόρμες εργασίας» και μπορεί να ταξινομηθούν:

  • Aerial Unmanned Vehicles (AUV)
  • Surface Unmanned Vehicles (SUV)
  • Remote Operated Vehicles (ROV)
  • Ground Unmanned Vehicles (UGV)
  • Σταθερές ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (δίκτυα αισθητήρων, IoT, κτλ.)Οι παραπάνω «πλατφόρμες εργασίας» μπορούν να φιλοξενήσουν μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Η δυνατότητα εύκολης εναλλαγής αισθητήρων και εργαλείων, αποτελεί βασική αρχή σχεδιασμού των συγκεκριμένων «πλατφόρμων εργασίας».Τα τελικά παραδοτέα προς τον εκάστοτε πελάτη, προσφέρονται μέσω εργαλείων cloud με στόχο την μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.Η Intelligent Machines ιδρύθηκε το 2017 και είναι μια start-up εταιρείας έρευνας, με έδρα την Πάτρα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι κυρίως μηχανικοί με ειδικότητες στα πεδία της ρομποτικής, των αισθητήρων και της μικροηλεκτρονικής.

   Η Intelligent Machines εργάζεται με στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών της και την εξέλιξη των προσδοκιών των πελατών της.

   Οι υπηρεσίες της Intelligent Machines μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

   AIR

   WATER

   GROUND

   SENSORS & MICROELECTRONICS