ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

UGV ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης σε δύσκολες, αλλά ζωτικής σημασίας αποστολές. Τα UGVs μπορούν να μεταφέρουν πολλά διαφορετικά εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, καταστάσεις πυρκαγιών, καταστάσεις ημι-κατεστραμμένων κτιρίων, κτλ. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός των μη επανδρωμένων οχημάτων με μεγάλη ποικιλία αισθητήρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις χαρτογράφησης και εκτίμησης καταστροφών ή έρευνας και εντοπισμός θυμάτων σε επικίνδυνες περιοχές. Οι ομάδες διάσωσης μπορούν να χειρίζονται και να λειτουργούν τα μη επανδρωμένα οχήματα χωρίς τη φυσική τους παρουσία στα σημεία έρευνας.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Τα δίκτυα αγωγών χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από την μεταφορά πόσιμου νερού και πετρελαιοειδών, μέχρι την μεταφορά λυμάτων και ραδιενεργών υπολειμμάτων. Είναι γνωστό, ότι πολλές εγκαταστάσεις αγωγών λειτουργούν πλέον, πέρα από την προδιαγραμμένη ημερομηνία λειτουργίας τους, κάτι που σίγουρα απαιτεί προσεκτική διερεύνηση για την τρέχουσα κατάστασης τους. Κάτι τέτοιο απαιτεί εκτίμηση της κατάστασης των εσωτερικών τοιχωμάτων και των σημείων συνδέσεων ή την ύπαρξη τυχών διαρροών. Με την εκτίμηση της κατάστασης, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των δικτύων μπορούν να λάβουν έγκυρες αποφάσεις για άμεση αντικατάσταση ή πιο ήπιες ενέργειες συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν για αποτελεσματική διαχείριση των παγίων τους και πιο ορθό προγραμματισμό επιθεωρήσεων, συντήρησης ή περαιτέρω επενδύσεων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

CUSTOM

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ UGV

Ένα μη επανδρωμένο όχημα εδάφους (Unmanned Ground Vehicle – UGV) είναι ένα όχημα που μπορεί να κινείτε ελεύθερα στο έδαφος και χωρίς την φυσική παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα. Τα UGVs μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές όπου η εργασία του ανθρώπου μπορεί να είναι δύσκολη, επικίνδυνη ή ακόμη κι αδύνατη. Γενικά, το UGV φέρει ένα σύνολο αισθητήρων για την αντίληψη του περιβάλλοντος είτε μπορεί να λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες του ή μπορεί να τηλε-χειρίζεται από έναν χειριστή, ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο.

Τα UGVs είναι αντίστοιχες συσκευές εδάφους των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) ή των μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων (ROV). Τα μη επανδρωμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί τόσο για εμπορικές ή στρατιωτικές χρήσεις και μπορούν να επιτελούν ένα σύνολο επικίνδυνων, βρώμικων ή επαναλαμβανόμενων λειτουργιών.